Project Description

Hurtownią Danych oraz zbudowanie/utrzymanie procesu raportowego [koncern farmaceutyczny]

Prace realizowane przez Promity obejmowały utrzymanie oraz rozwój data martu dedykowanego pod raportowanie SAP BusinessObjects .

Konsultanci Promity przygotowali procesy związane z utrzymaniem i rozwojem ETL z obszaru planowanych i aktualnych kosztów dla wydarzeń medycznych oraz przygotowaniem ekstraktów do komunikacji z innymi systemami.

Główne obszary objęte pracami to:

– Salesforce.com CRM (jako system źródłowy)

– Hurtownia Danych (silnik Oracle)

– SAP BusinessObjects (aplikacja raportowa)

Wykorzystane narzędzia to: Informatica PowerCenter, Silniki Baz Danych (Oracle Database)