Transformacja organizacji

Wspieramy transformacje organizacji na etapie jej planowania, realizacji i stabilizacji. Przy uwzględnieniu zmian otoczenia, nowych modeli biznesowych, cyfryzacji staramy się w sposób bezpieczny i wykonalny zdefiniować zakres działań biznesowo-informatycznych i zapewnić nadzór jego realizacji.

W ramach wsparcia transformacji korzystamy efektywnie i możliwie prosto z uznanych narzędzi metodycznych, w tym z metod zarządzania architekturą korporacyjną oraz zarządzania portfelem projektów, programami i projektami.

Architektura korporacyjna

Architektura korporacyjna jest narzędziem ułatwiającym organizacji osiągnięcie zaplanowanego stanu docelowego (TO-BE) np. wdrożenia nowych usług czy produktów, reorganizację, fuzję, wdrożenie nowego modelu biznesowego/cyfrowego. Stosując podejście architektoniczne, staramy się, z wykorzystaniem wiedzy o stanie istniejącym organizacji (AS-IS), określić lukę w stosunku do stanu docelowego, a następnie zgodnie z przyjętymi zasadami zdefiniować zmianę i przeprowadzić ją w sposób kontrolowany.

Architektura korporacyjna często i niebezzasadnie postrzegana jest jako rozwiązanie złożone, trudne do wdrożenia oraz zrozumienia przez pojedynczą osobę, a nawet grupę ludzi. Dlatego tak ważnym jest dla nas, by podejście do opracowania i wdrożenia niniejszej architektury było „zwinne” (tj. agile) i dostosowane do możliwości organizacji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Korzyści

Zarządzanie portfelem projektów i programów

Zmiana w organizacji często związana jest z równoległą realizacją szeregu przedsięwzięć. Ich rozsądna selekcja, dopasowanie do strategii i wzajemna korelacja wymaga zastosowania mechanizmów zarządzania portfelowego.

Zarządzanie programami
mechanizmy zarządzania programem wprowadzane są zwykle w przypadku, gdy cele strategiczne organizacji realizowane są przez zbiór istotnie skorelowanych projektów. Program stanowi swoisty parasol ochronny dla realizowanych w nim przedsięwzięć, dodatkowo umożliwiając wyższy poziom zarządzania.

Zarządzanie projektami
Wartością, którą staramy się wnosić w tym obszarze jest umiejętność łączenia podejść klasycznych i zwinnych oraz powiązania zarządzania projektem z procesami wytwórczymi oprogramowania.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zarządzanie portfelem projektów i programów

Zmiana w organizacji często związana jest z równoległą realizacją szeregu przedsięwzięć. Ich rozsądna selekcja, dopasowanie do strategii i wzajemna korelacja

Zarządzanie programami
mechanizmy zarządzania programem wprowadzane są zwykle w przypadku, gdy cele strategiczne organizacji realizowane są przez zbiór istotnie skorelowanych projektów. Program stanowi swoisty parasol ochronny dla realizowanych w nim przedsięwzięć, dodatkowo umożliwiając wyższy poziom zarządzania.

Zarządzanie projektami
Wartością, którą staramy się wnosić w tym obszarze jest umiejętność łączenia podejść klasycznych i zwinnych oraz powiązania zarządzania projektem z procesami wytwórczymi oprogramowania.

wymaga zastosowania mechanizmów zarządzania portfelowego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Agile oraz DevOps

Wdrażamy zwinne praktyki wytwarzania oprogramowania często wzmacniając je dobrymi wzorcami analitycznymi oraz architektonicznymi. Staramy się, by Scrum czy inne zwinne podejścia nie stały się wyłączenie wytłumaczeniem dla bałaganu i miały swój wyraz w pozytywnych zmianach kulturowych.

Wspieramy zespoły DevOps wiedzą z obszarów ciągłej integracji, budowania i analizy kodu, zarządzania repozytoriami kodu i artefaktów, zarządzania wydaniami i testami oraz monitorowania.
Często wspomagamy się rozwiązaniami firmy Atlassian oraz opensource (np. Ansible, Jenkins, Selenium, Docker, Vagrant).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Niektóre nasze realizacje

Napędza nas Twój sukces

Porozmawiaj z naszymi ekspertami, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie, które uwolni potencjał Twojego biznesu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI