Umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu pt.: „Opracowanie na bazie technik sztucznej inteligencji nowatorskiego systemu wykrywania zafałszowań mleka pn. Milk Fraud Analyzer (MFA)”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka- AGROTECH (Działanie 1.1: Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i badania rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa).

Dnia 15.09.2021 roku podpisano umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu pt.: „Opracowanie na bazie technik sztucznej inteligencji nowatorskiego systemu wykrywania zafałszowań mleka pn. Milk Fraud Analyzer (MFA)”. Celem projektu jest wytworzenie rozwiązania przy pomocy technik AI pomagającemu ostatecznemu odbiorcy wykrywać wirowanie mleka. Projekt został złożony w konkursie AGROTECH (7/1.1.1/2020 Szybka ścieżka – Agrotech) i  jest realizowany przez Promity Sp. z o.o. samodzielnie, a podwykonawcą prac jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk o Zwierzętach, Katedra Hodowli Zwierząt. Realizację projektu rozpoczęliśmy 1 września 2021 roku, a planowane zakończenie to 30.11.2022 roku.

Wysokość kosztów kwalifikowanych w projekcie to: 2 295 613,69, a uzyskana kwota dofinansowania to: 1 721 935,64PLN.