Zakończenie II etapu projektu MFA

Dnia 30.11.2022 roku zakończyliśmy realizację II, a tym samym ostatniego etapu projektu MFA, którego głównym rezultatem były zweryfikowane modele oraz platforma MFA:
Wskutek projektu powstał:
1) zoptymalizowany moduł neuronowy odpowiedzialny za klasyfikację zafałszowania mleka na podstawie kulek tłuszczowych oraz
2) platforma MFA mająca na celu umożliwienie mleczarniom sprawne przesyłanie zdjęć próbek mleka i ich szybka analiza.
Pakiet oprogramowania wraz z dokumentacją stanowi produkt możliwy do bezpośredniego wdrożenia u nabywców. Tym samym zakończyliśmy prace badawczo rozwojowe w projekcie.

Umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu pt.: „Opracowanie na bazie technik sztucznej inteligencji nowatorskiego systemu wykrywania zafałszowań mleka pn. Milk Fraud Analyzer (MFA)”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka- AGROTECH (Działanie 1.1: Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i badania rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa).

Zakończenie I etapu projektu MFA

Dnia 30.06.2022 zakończyliśmy realizację I Etapu projektu MFA. Dzięki uzyskanym od podwykonawcy zbiorom danych możliwe było osiągnięcie kamieni milowych etapu, którymi były zoptymalizowane moduły neuronowe odpowiedzialne za klasyfikacje zafałszowania mleka. Wszystkie założenia projektowe etapu nr 1 zostały osiągnięte.

Zgodnie z harmonogramem rozpoczęliśmy realizację II Etapu, w ramach którego na podstawie zebranego od podwykonawcy zbioru danych opracowana zostanie Platforma MFA.

Umowa z NCBiR i start projektu MFA

Dnia 15.09.2021 roku podpisano umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu pt.: „Opracowanie na bazie technik sztucznej inteligencji nowatorskiego systemu wykrywania zafałszowań mleka pn. Milk Fraud Analyzer (MFA)”. Celem projektu jest wytworzenie rozwiązania przy pomocy technik AI pomagającemu ostatecznemu odbiorcy wykrywać wirowanie mleka. Projekt został złożony w konkursie AGROTECH (7/1.1.1/2020 Szybka ścieżka – Agrotech) i  jest realizowany przez Promity Sp. z o.o. samodzielnie, a podwykonawcą prac jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk o Zwierzętach, Katedra Hodowli Zwierząt. Realizację projektu rozpoczęliśmy 1 września 2021 roku, a planowane zakończenie to 30.11.2022 roku.

Wysokość kosztów kwalifikowanych w projekcie to: 2 295 613,69, a uzyskana kwota dofinansowania to: 1 721 935,64PLN.