Umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację nowego projektu w ramach I konkursu NUTRITECH.

W dniu 11 października 2023 r. podpisaliśmy umowę na realizację projektu w ramach konsorcjum ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego pn.: „Inteligentna analiza jakości mikrobiologicznej mleka organicznego i konwencjonalnego jako skuteczne narzędzie poprawy bezpieczeństwa i walorów prozdrowotnych żywności pochodzenia zwierzęcego- galanteria mleczna oraz ograniczenia zagrożeń zdrowotnych związanych z problemem antybiotyków w produkcji mleka”.

Projekt realizowany jest w ramach I konkursu NUTRITECH- żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu i ma na celu zwiększenie dostępności produktów oraz rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2023 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju.

Wartość projektu wynosi 5 925 931,47 zł. Promity, jako lider konsorcjum uzyskało dofinansowanie w wysokości 2 475 586,84 zł.

Projekt będzie realizowany od 1.11.2023 do 3.11.2025 r.