CalfCam

Zakończenie II etapu projektu pt.: „Inteligentny system wczesnego wykrywania porodu u krów „CalfCam”

Dnia 31.10.2022 zakończyliśmy realizację II Etapu projektu CalfCam. Dzięki zbudowanym zbiorom danych możliwe było osiągnięcie kamieni milowych etapu, którymi były opracowane moduły neuronowe odpowiedzialne za detekcję bydła, estymację pozy bydła a także za wykrywanie porażenia poporodowego. Wszystkie założenia projektowe etapu nr 2 zostały osiągnięte.

Aktualnie Partner Konsorcjum (POLVISION) rozpoczął realizację III Etapu, w ramach którego powstanie rozwiązanie hardware mające możliwość uruchomienia sieci neuronowych z danymi dotyczącymi porodu i porażenia poporodowego. Docelowo, we współpracy z Liderem powstanie zoptymalizowana wersja modeli/algorytmów wykorzystujących moduł kamery RGB oraz moduł kamery 3D.

Zakończenie I etapu projektu pt.: „Inteligentny system wczesnego wykrywania porodu u krów „CalfCam”

Dnia 31.03.2022 zakończyliśmy realizację I Etapu projektu CalfCam. Dzięki uzyskanym od podwykonawcy zbiorom danych możliwe było osiągnięcie kamieni milowych etapu, którymi były moduły neuronowe odpowiedzialne za detekcję bydła i estymację pozy bydła. Wszystkie założenia projektowe etapu nr 1 zostały osiągnięte.

Aktualnie rozpoczęliśmy realizację II Etapu, w ramach którego na podstawie zebranego od podwykonawcy zbioru danych opracowany zostanie moduł do detekcji porodu oraz pośrednio detekcji porażenia poporodowego.

Umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu pt.: „Inteligentny system wczesnego wykrywania porodu u krów „CalfCam”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka- AGROTECH (Działanie 1.1: Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i badania rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa).

Dnia 20.09.2021 roku podpisano umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu pt.: „Inteligentny system wczesnego wykrywania porodu u krów „CalfCam”. Celem projektu jest wykrywanie II fazy porodu u krowy znajdującej się w kojcu porodowym oraz obserwacja poporodowa w celu pośredniego wykrycia porażenia poporodowego. Projekt został złożony w konkursie AGROTECH (7/1.1.1/2020 Szybka ścieżka – Agrotech) i jest realizowany w ramach Konsorcjum z POLVISION Bolesław Polus, a podwykonawcą prac jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk o Zwierzętach, Katedra Hodowli Zwierząt. Realizację projektu rozpoczęliśmy 1 września 2021 roku, a planowane zakończenie  to 31.07.2023 roku.

Wysokość kosztów kwalifikowanych w projekcie to: 2 852 095,60 PLN, a uzyskana kwota dofinansowania dla Promity to: 1 734 555,30 PLN.