Umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu pt.: „Inteligentny system wczesnego wykrywania porodu u krów „CalfCam”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka- AGROTECH (Działanie 1.1: Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i badania rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa).

Dnia 20.09.2021 roku podpisano umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu pt.: „Inteligentny system wczesnego wykrywania porodu u krów „CalfCam”. Celem projektu jest wykrywanie II fazy porodu u krowy znajdującej się w kojcu porodowym oraz obserwacja poporodowa w celu pośredniego wykrycia porażenia poporodowego. Projekt został złożony w konkursie AGROTECH (7/1.1.1/2020 Szybka ścieżka – Agrotech) i jest realizowany w ramach Konsorcjum z POLVISION Bolesław Polus, a podwykonawcą prac jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk o Zwierzętach, Katedra Hodowli Zwierząt. Realizację projektu rozpoczęliśmy 1 września 2021 roku, a planowane zakończenie  to 31.07.2023 roku.

Wysokość kosztów kwalifikowanych w projekcie to: 2 852 095,60 PLN, a uzyskana kwota dofinansowania dla Promity to: 1 734 555,30 PLN.