Project Description

Zarządzanie danymi w PSE S.A.

Zakres prac:

  • Pryncypia Modelu Zarządzania Danymi.
  • Analiza interesariuszy Modelu Zarządzania Danymi.
  • Szczegółowy przebieg procesu Zarządzania Danymi.
  • Metamodel modelu architektury danych.
  • Korporacyjny pojęciowy model danych dla PSE.
  • Plan Wdrożenia Modelu Zarządzania Danymi.