Project Description

Wdrożenie rozwiązania e-Faktura

  • Zarządzanie przedsięwzięciem, w tym opracowanie produktów zarządczych (metodyka bazująca na  PRINCE2)
  • Koncepcja biznesowa rozwiązania obejmującą m.in.: analizę interesariuszy, definicję produktu biznesowego, warianty rozwiązania wraz z kalkulacjami kosztowymi
  • Architekturę rozwiązania dla stanu AS-IS i TO-BE uwzględniające przypadki użycia, logikę współdziałania aplikacji, model danych i wdrożenia.
  • Wsparcie prac nad szczegółowymi specyfikacjami rozwiązania, w szczególności specyfikacjami procesów biznesowych
  • Wsparcie procesu testowania i wdrożenia rozwiązania