AI. Łączymy świat nauki z biznesem.

Od analizy danych, poprzez modelowanie maszynowe, aż po wdrożenie. Wszystko odbywa się w sposób iteracyjny, zorientowany na Klienta. Tworzymy kompleksowe rozwiązania oparte na m.in Computer Vision, NLP, Audio Processing czy Deep Learning, w odniesieniu do specyfiki, mocnych i słabych stron danego biznesu.

Technologie takie jak Machine Learning wykorzystujące sieci neuronowe zaczynają udowadniać swoją wartość, stając się obligatoryjnym elementem technologii AI wśród firm, które je integrują. Zdajemy jednak sobie sprawę, że rozwiązania związane z AI nie są dla wszystkich, dopasowujemy nasze kompetencje do specyfiki Klienta, starając się znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Software. Szyjemy aplikacje na miarę.

Tworzymy dedykowane aplikacje dla biznesu m.in. rozwiązania sprzedażowe i marketingowe, kalkulacje i analitykę finansową, zapewnienie zgodności (ang. compliance), rozwiązania wspierające działanie organizacji, rozwiązania IoT i medyczne.

Realizujemy projekty zgodnie z najwyższymi standardami, troszcząc się o jakość na każdym etapie pracy: od briefu, przez makiety UX i development, po fazę testów.

Data Services. Zamieniamy surowe dane w rzetelną informację.

Wykorzystujemy najnowsze źródła danych w celu uzyskania pełniejszej lub całkiem nowej informacji. Dla nas Big Data to nie tylko technologia, ale doskonałe źródło do odkrywania informacji niewidocznych na pierwszy rzut oka.

Łączymy różnego rodzaju źródła danych w celu budowy hurtowni danych, rozwiązań dla Compliance czy integracji na poziomie danych pomiędzy systemami. Wykorzystujemy dobre praktyki Kimball, Inmon, które implementujemy nie tylko na papierze.

RPA. Roboty w służbie automatyzacji.

Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia automatyzujące powtarzalne zadania, dostosowane cenowo i funkcjonalnie do Twoich potrzeb.

Jesteśmy partnerem Ui Path – zintegrowanego środowiska automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych, w których istotną rolę odgrywają aplikacje klienta. Dzięki temu jesteśmy w stanie zautomatyzować procesy nawet takie, które mają utrudniony lub niemożliwy dostęp do źródła danych.

E-Sprawozdawczość. Zmieniamy papier w cyfrowy plik.

Zgodnie z unijnymi regulacjami Spółki zobowiązane są od stycznia 2020 r. do raportowania w Jednolitym Europejskim Formacie Raportowania (ESEF).

Wykorzystując nasze kompetencje, oraz partnerstwo z wiodącymi dostawcami technologii XBRL pomagamy naszym Klientom dostosować się do wymogów. Implementujemy narzędzia do generowania sprawozdań finansowych zgodnych z ESEF, a także szkolimy pracowników działów finansowych w zakresie sporządzania raportów.

Promity Akademia. Poszerzaj kompetencje i rozwijaj się zawodowo.

Szkolimy z zakresu zarządzania projektami, architektury korporacyjnej, biznesu oraz technologii IT i sztucznej inteligencji. Naszą Akademię tworzą wykwalifikowani Trenerzy, oferując zróżnicowany zestaw metodyk, standardów i technologii.

Posiadamy akredytacje najlepszych podmiotów tworzących standardy i metodyki m.in Axelos, APMG oraz PeopleCert, dzięki czemu umożliwiamy uzyskanie międzynarodowych certyfikatów.