Promity poza byciem software housem i prowadzeniem działalności usługowej zajmuje się także realizacją projektów własnych. Praca przy projektach dofinansowanych to czasem ciężki kawałek chleba. Nie piszemy tu o samych pracach merytorycznych ale również o przygotowaniu wniosku, pozyskaniu grantu jaki i zarządzaniem nim po przyznaniu środków.

W niniejszym wpisie chcielibyśmy przybliżyć Wam pokrótce projekty z działu Agro, będącymi na różnych etapach, których zarządzaniem zajmuje się zespół B+R. Obecnie zespół B+R zarządza 2 projektami dofinansowanymi z Funduszy Europejskich. Trzecim jest projekt na etapie złożonego wniosku, na którego ocenę jeszcze czekamy.

1️⃣-szym z projektów, którego realizację merytoryczną zakończono, ale trwają ostatnie rozliczenia finansowe jest projekt o tajemniczym akronimie MFA. Jest to projekt, którego celem było wytworzenie rozwiązania informującego klienta na podstawie zdjęć mikroskopowych mleka o tym czy mleko poddano wirowaniu. Produkt projektu jest dedykowany dla mleczarni i spółdzielni zajmujących się przetwórstwem mleka.
👉 więcej na ten temat można przeczytać w artykule.

2️⃣-gim projektem jest trwający jeszcze przez około pół roku CalfCam. Projekt ten służy wytworzeniu rozwiązania, w którym hodowca będzie informowany o tym, iż u krowy rozpoczął się poród i potrzebny jest co najmniej nadzór w jego przebiegu. Rozwiązaniem jest produkt software i hardware skierowany do hodowców bydła, którzy chcieliby mieć kontrolę nad krowami w okresie okołoporodowym nie będąc w pobliżu.
✍ kilka słów o projekcie CalfCam, można przeczytać we wpisie na LinkedIn, który popełnił Grzegorz Gwardys w ubiegłym roku.

3️⃣-cim konkursem, w którym braliśmy udział był konkurs NUTRITECH organizowanym przez NCBiR. Złożono projekt dotyczący analizy mleka, ale idąc dalej mający na celu ograniczenie podaży antybiotyków w produkcji spożywczej.

Koncepcje na projekty a także ich realizacja przebiegała przy współpracy z ekspertami dziedzinowymi ze strony naszych podwykonawców i konsorcjantów. Wewnątrz firmy zespół Data Science kierowany przez @Grzegorza Gwardysa realizuje merytoryczną część projektów.

Śledźcie nasze social media a będziemy informować Was o naszych projektach i produktach 😊

Urszula Gwardysz wykształcenia zootechnik, ale w Promity zajmuje się wsparciem w zarządzaniu projektami B+R. Od 3 lat walczy z zespołem B+R o pozyskanie i prawidłowe rozliczanie projektów, głównie z półki Agro.